Flétna – mírně pokročilí (ROŽ)

Věk
7–15
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ČT 16:00–17:00
800 Kč
Lektor není upřesněn.
ČT 17:00–18:00
800 Kč
Lektor není upřesněn.
Popis

Výuka hry na flétnu pro pokročilejší. Žáci ve hře na flétnu prohlubují již získané zkušenosti, hrají dvojhlasně, v kánonu i v doprovodu jiného nástroje.