Flétna – pokročilí (ROŽ)

Věk
7–15
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ČT 17:30–18:30
750 Kč
Alena Kučerová
ČT 16:30–17:30
750 Kč
Alena Kučerová
Popis

Výuka hry na flétnu pro pokročilejší. Žáci ve hře na flétnu prohlubují již získané zkušenosti, hrají dvojhlasně, v kánonu i v doprovodu jiného nástroje.