Malá školka

Věk
2–4
Místo
Janského 1
sál
Garant

Mgr. Hana Matysová

Termíny
Popis

Příprava dítěte na pobyt v mateřské škole. Pro přijetí je ideální věk od 2,5 let, samostatnost při svačině, alespoň minimální schopnost komunikace, a pokud už je dítě bez plen. V Malé školce si děti hrají, zpívají, cvičí a jsou pro ně připraveny i výtvarné a dramatické aktivity. Kroužek je možné navštěvovat dvakrát týdně, v obou bězích. Vždy je připraven rozdílný program. Pokud chcete docházet dvakrát týdně, je nutné se přihlásit na oba běhy a zaplatit zápisné dvakrát.