Ropeskipping

article
Věk
8–15
Místo
17. listopadu 47
přísálí
Garant

Mgr. Aleš Pátek

Termíny
PO 15:00–16:00
700 Kč
Dominika Martykánová
Popis

Rope skipping je forma akrobatického skákání přes švihadlo. Švihadla mohou být různě dlouhá, přizpůsobující se dané disciplíně. Rope skipping využívá prvků gymnastiky a tance. V tomto sportě se kreativitě meze nekladou.

Náplní kroužku je osvojení si základních triků v single rope (klasické švihadlo), double dutch (dvě dlouhá švihadla), two in the loop (skákání ve dvojici) a další. Nástrojem nám budou základy gymnastiky a tance. Výstupem pak bude předvedení naučených triků s hudebním doprovodem.

 

Hledáme ještě 1-2 děti, abychom mohli kroužek otevřít. Začínáme 5.10.2020.