Ropeskipping

article
Věk
8–15
Místo
17. listopadu 47
přísálí
Garant

Mgr. Aleš Pátek

Termíny
Popis

Rope skipping je forma akrobatického skákání přes švihadlo. Švihadla mohou být různě dlouhá, přizpůsobující se dané disciplíně. Rope skipping využívá prvků gymnastiky a tance. V tomto sportě se kreativitě meze nekladou.

Náplní kroužku je osvojení si základních triků v single rope (klasické švihadlo), double dutch (dvě dlouhá švihadla), two in the loop (skákání ve dvojici) a další. Nástrojem nám budou základy gymnastiky a tance. Výstupem pak bude předvedení naučených triků s hudebním doprovodem.

 

Bohužel z malého zájmu jsme byli nuceni kroužek zrušit. Pokusíme se ho obnovit v druhém pololetí.