Sebeobrana 1

Věk
6–8
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Jarmila Břečková

Termíny
ČT 16:30–18:00
900 Kč
Stanislav Lánský
Lukáš Mráček
Popis

Základy prvků sebeobrany, nácvik pádů, obranných technik a chvatů. Základy názvosloví tohoto sportu s postupným získáváním stužek odbornosti. Pokročilí zájemci mohou pokračovat v oddíle sebeobrany.