Sebeobrana 1

Věk
6–8
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ČT 16:30–17:30
800 Kč
Simona Zdařilová
Nikol Zdařilová
Obsazeno

Poznámka k termínu: začátečníci

Popis

Základy prvků sebeobrany, nácvik pádů, obranných technik a chvatů. Základy názvosloví tohoto sportu s postupným získáváním stužek odbornosti. Pokročilí zájemci mohou pokračovat v oddíle sebeobrany.