Zumbabwe (mladší)

Věk
5–7
Místo
Janského 1
sál
Garant

Kateřina Valušová

Termíny
PO 17:00–18:00
650 Kč
Popis

Kroužek plný energie, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou, veselou hudbu, prvky různých tanců spolu s fitness pohyby. Děti se naučí formou hry a zábavy základům rytmických tanců. Děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. V rámci jednoduchých choreografií v kamarádském a veselém prostředí jsou děti vedeny k prohlubování krátkodobé pozornosti a paměti. Učí se ovládat své tělo, procvičovat svaly, pracovat s dechem a kultivovaně se pohybovat. V lekcích Zumbabwe nechybí v žádném případě legrace a zábava.

Petra Johnová

E-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

Telefon: 773 778 380