Zumbabwe (starší)

Věk
7–12
Místo
Janského 1
sál
Garant

Petra Johnová

Termíny
Popis

Kroužek plný energie,skvělé hudby a dobré nálady.Kombinuje dynamickou, veselou hudbu, prvky různých tanců spolu s fitness pohyby.
Děti se naučí formou hry a zábavy základům rytmických tanců. Děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. V rámci jednoduchých choreografií v kamarádském a veselém prostředí jsou děti vedeny k prohlubování krátkodobé pozornosti a paměti. Učí se ovládat své tělo, procvičovat svaly, pracovat s dechem, kultivovaně se pohybovat. V lekcích Zumbabwe nechybí v žádném případě legrace a zábava.