kolobezky

CYKLOVÝLETY ZA POZNÁNÍM

Chcete vyrazit na výlet na kole a přitom něco zajímavého potkat? Připravili jsme dva cyklovýlety po fortech, které jsou součástí olomoucké pevnosti. 

Olomoucká fortová pevnost

cyklovylety_fort_cernovirHistorie pevnosti Olomouc se datuje od 11. století, kdy byl vybudován Olomoucký hrad s opevněním. Roku 1655 prohlašuje císař Ferdinand III. Olomouc za zemskou pevnost. V důsledku hrozícího nebezpečí dochází z rozhodnutí panovnice Marie Terezie k vybudování úplné bastionové pevnosti podle návrhu plukovníka Pierra Philippa Bechade de Rochepina. Výrazný rozvoj dělostřelectva a pevnostního inženýrství způsobily, že již v prvních desetiletích 19. století olomoucká bastionová pevnost zastarávala a bylo nezbytné ji modernizovat.
Major Zitta nabádal k tomu, aby se místo financí do rekonstrukcí stávající bastionové pevnosti investovalo do výstavby předsunutých zděných dělostřeleckých objektů (v soudobých materiálech nazývány werky – reduty – forty), které mohly efektivněji hájit jádro pevnosti plné skladů a kasárenských objektů. V letech 1839-1846 byly vystavěny dva forty na Šibeničním a Tabulovém vrchu, S výstavbou dalších fortů se začalo na podzim 1850. Odpověď na otázku, proč se výstavba původně navrhovaného fortového věnce nerealizovala v celé své šíři, je třeba hledat v neutěšené finanční situaci habsburské monarchie a v neustálém přehodnocování strategického významu Olomouce. V letech 1871–1876 byl vystavěn pouze jediný objekt – Werk II Radíkov (skupina Sv. Kopeček). Rokem 1876 byla výstavba fortové pevnosti ukončena. V té době již docházelo k pozvolné demolici opevnění pevnostního jádra.

Chcete vyrazit a některé z fortů navštívit? Stáhněte si popis trasy – připravili jsme dva cyklovýlety (PDF). V jednom navštívíme fort v Černovíře, Křelově a Neředíně a v druhém navštívíme forty na Tabulovém vrchu a na Nové ulici. 

Pro více informací a podrobností z historie opevnění navštivte následující stránky: