Zápis do výtvarných kroužků

article
Věk
Místo
17. listopadu 47
pavilon zájmových činností
Garant

Mgr. Petra Vaculíková

Termíny
Popis

Ve dnech 15. a 16.9. od 15:00 do 18:00 proběhne zápis do kroužků na Oddělení výtvarné výchovy. Na zápise podepíší účastníci závaznou přihlášku a budou jim předány informace o průběhu jednotlivých kroužků.

Zápis je určen pouze pro zájemce o výtvarné kroužky, které probíhají na třídě 17. listopadu 47. 

 

Plakát k zápisu