team

KONTAKTY

K dispozici je i aktuální telefonní seznam našich pracovníků ve formátu PDF.

hlavní pracoviště

fakturační adresa:
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 1034/47
779 00  Olomouc (mapa)
telefon: 585 223 233
mobil: 725 922 531 (vrátnice – bez možnosti přepojení)
e-mail: ddm@ddmolomouc.cz

IČ: 000 96 792
č. účtu: 2601750375/2010

pracoviště Janského 1

adresa:
Dům dětí a mládeže Olomouc
Janského 1
779 00 Olomouc (mapa)
telefon: 585 431 859
e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

pracoviště Rožňavská 21

adresa:
Dům dětí a mládeže Olomouc
Rožňavská 21
779 00 Olomouc (mapa)
e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz

náš tým

Bc. Kateřina Kosková

ředitelka

17. listopadu 47

E-mail: reditelka@ddmolomouc.cz

Telefon:

Bc. Zuzana Trizmová

zástupkyně ředitele

17. listopadu 47

E-mail: ddm@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 441

Mgr. Hana Matysová

vedoucí pracoviště Janského 1

pracoviště Janského 1

Kromě ekoprogramů, které vede společně s Evou Havlickou ji najdete v celé škále kroužků – učí hru na flétnu, tvoří v Paletce, hraje si s dětmi ve Špuntících a učí malé přírodovědce v Žížalkách. V létě potom realizuje pobytové i příměstské tábory.

E-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 534

Ing. Hana DoležaIová

ekonom

17. listopadu 47

E-mail: hs@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 447

Kateřina Badeová

pedagog volného času

pracoviště Rožňavská 21

E-mail: hudba@ddmolomouc.cz

Telefon: 778 973 259

Mgr. Alena Beerová

pedagog volného času

pracoviště Rožňavská 21

Vede výtvarné i sportovní kroužky, jako je Hernička, Angličtina hrou, Šachy a Stolní tenis. Realizuje akce pro děti i mládež a pořádá příměstské tábory.

E-mail: roznavska@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 526

Bc. Denisa Doležalová

pedagog volného času

pracoviště Janského 1

E-mail: janskeho-pohyb@ddmolomouc.cz

Telefon: 773 778 380

Mgr. Klára Hánková

pedagog volného času

oddělení přírodních věd

Chystá program přírodovědných kroužků a také výukové programy pro mateřské i základní školy. Jezdí na výpravy a tábory do přírody a kromě dětí se stará i o naše zvířata.

E-mail: priroda@ddmolomouc.cz

Telefon: 702 005 290

RNDr. Eva Havlická

pedagog volného času

pracoviště Janského 1

Vede ekoprogramy pro školy a školky. Rozumí zvířatům a má ráda pastelky. Proto se s ní potkáte v ZOO klubu, ve většině výtvarných kroužků na Janského a na výtvarných táborech.

E-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 439

Ing. Vladimír Janek

pedagog volného času

oddělení výtvarné výchovy

Od roku 1994 rozvíjí a vyučuje obor tvůrčí fotografie a multimediální tvorbu. Garantuje kroužky výtvarné výchovy s využitím digitálních technologií. Dlouhodobě realizuje tvůrčí dílny v oboru fotografie a multimédií. Je zakládajícím členem spolku výtvarných pedagogů Olomoucká paleta a také členem Unie výtvarných umělců Olomoucka.

E-mail: estetika@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 449

Mgr. Radek Ježowicz

pedagog volného času

oddělení vnější komunikace

Stará se o propagaci zařízení, podílí se na realizaci víkendových i lyžařských akcí a letních táborů. Zkouší a vymýšlí nové hry. Učí hru na kytaru a vede Herní klub.

E-mail: propagace@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 443

Mgr. Petra Klementová

pedagog volného času

oddělení výtvarné výchovy

Stará se o kroužky Výtvarné výchovy, Studijní kresby a malby a Dřevodílnu. Nabízí výtvarné vzdělávací programy pro školy. Připravuje žáky a studenty na talentové zkoušky na uměleckých školách, učí grafický design a podílí se grafickou tvorbou na propagaci zařízení.

E-mail: vytvarnavychova@ddmolomouc.cz

Telefon: 601 382 362

Mgr. Soňa Kolářová

pedagog volného času

pracoviště Janského 1

Vede kroužky na pracovišti Janského 1 a podílí se na realizaci akcí a táborů na pracovišti Rožňavská. 21. Zajímá se o kreslení (na papíře i v počítači) a filmy, což spojuje v kroužcích Základy animace a Základy komiksu.

E-mail: janskeho-animace@ddmolomouc.cz

Telefon: 770 173 050

Renata Kubešová

pedagog volného času

oddělení techniky

Zajišťuje chod technického oddělení na pracovišti DDM Janského. Vyzná se v robotech, 3D tisku a zachraňuje kolegy od nespolupracujících počítačů a výpadků internetu. Mimo to se podílí na realizaci turnaje FIRST LEGO League.

E-mail: technika@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 528

Mgr. Jaroslav Marx

pedagog volného času

oddělení přírodních věd

Jeho koníčkem je akvaristika, terénní zoologie a botanika, Pro děti vymýšlí aktivity a hry z oblasti historie a ekologie.

E-mail: panda@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 621

Mgr. Šárka Marxová Kvochová

pedagog volného času

oddělení výtvarné výchovy

Věnuje se tvoření z keramické hlíny, točení na hrnčířském kruhu a zpracování ovčí vlny. Mezi její koníčky patří i hra na ukulele a ornitologie, takže ji můžete potkat, jak kouká do nebe i do stromů, naslouchá hlasu ptáků a hledá je dalekohledem. .

E-mail: keramika@ddmolomouc.cz

Telefon: 723 525 031

Bc. Nikola Novotná

pedagog volného času

oddělení tance a zábavy

Organizuje taneční akce, tábory a soustředění a vede taneční kroužky.

E-mail: tanec@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 532

David Novotný

pedagog volného času

oddělení sportu a turistiky

Vede sportovní kroužky, pořádá letní příměstské i pobytové tábory, realizuje sportovní soustředění a podílí se na organizaci sportovních soutěží.

E-mail: aktivity@ddmolomouc.cz

Telefon: 770149083

Mgr. Aleš Pátek

pedagog volného času

oddělení sportu a turistiky

Na oddělení turistiky a sportu má na starosti lyžařské, florbalové a parkourové kroužky. Rád sportuje a cestuje a pro své kolegy organizuje společné aktivity.

E-mail: turistika@ddmolomouc.cz

Telefon: 601 528 325

BcA. Nikola Pospíšilová

pracoviště Janského 1

E-mail: janskeho-hudba@ddmolomouc.cz

Telefon: 739 452 451

Bc. Lucie Szarzecová

pedagog volného času

oddělení tance a zábavy

Věnuje se hlavně tanečním a sportovním kroužkům. Pořádá akce zaměřené na tanec a zábavu a podílí se na organizaci táborů a soustředění.

E-mail: zabava@ddmolomouc.cz

Telefon: 778 708 812

Mgr. Tomáš Velech

pedagog volného času

17. listopadu 47

Vede kytarové kroužky.

E-mail: ug@ddmolomouc.cz

Telefon: 778 461 306

Mgr. Jaroslav Vraštil

pedagog volného času

oddělení sportu a turistiky

Vede plavecké kroužky, Orientační běh a Sportovní hry. Stará se o stolní tenis a lezení na umělé stěně. Podílí se na realizaci víkendových i lyžařských akcí a letních táborů.

E-mail: sport@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 499 992

Bc. Eduard Zacha

pedagog volného času

oddělení sportu a turistiky

Organizuje sportovní kroužky, pořádá letní i zimní pobytové a příměstské tábory. Pravidelně realizuje badmintonová a šermířská soustředění. Podílí se na organizaci sportovních soutěží a vede kroužek Sportovní přípravky na Bouzově.

E-mail: pohyb@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 533

Mgr. Alena Zaoralová

koordinátor soutěží MŠMT

oddělení tance a zábavy

E-mail: souteze@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 623

Tomáš Pernička

správce budov

17. listopadu 47

E-mail: spravce@ddmolomouc.cz

Telefon: 605 483 153

Sylva Kovářová

sekretariát, pronájem turistické základny

17. listopadu 47

E-mail: kovarova@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 529

Radka Kuchyňková

pokladní

17. listopadu 47

E-mail: pokladna@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 448