tabory

KRONIKA AKCÍ

Není naším cílem, ani v našich možnostech, prezentovat prostřednictvím kroniky všechny aktivity probíhající pod záštitou Domu dětí a mládeže Olomouc. Naší snahou je zobrazit stručný přehled některých zajímavých akcí, které jsme pořádali.

Postupně je sem budeme přidávat.