skoly_linoryt

ŠKOLÁM

Pro školy jsme připravili množství vzdělávacích programů. Většina z nich je zaměřena na ekologickou nebo výtvarnou výchovu.

Od roku 2002 jsme Krajským úřadem Olomouckého kraje pověření pořádáním všech okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.

Školní soutěže a olympiády

Bližší informace podá denně od 9 do 12 hodin Alena Zaoralová,
telefon: 725 922 623,
e-mail: souteze@ddmolomouc.cz
nebo metodik příslušného odborného kabinetu.

Propozice Výsledky

Sportovní soutěže

Bližší informace k sportovním soutěžím podají pracovníci oddělení sportu a turistiky Aleš Pátek, Eduard Zacha nebo Jaroslav Vraštil.
telefon: 585 223 233,
e-mail: sportovnisouteze@ddmolomouc.cz

Podrobnosti

Adaptační kurzy

Zejména pro žáky 6. ročníků základní školy a 1. ročníků střední školy připravujeme adaptační kurzy.

Jedná se o příjemný způsob, jak urychlit a zpříjemnit žákům začlenění do nově vznikajícího kolektivu a seznámení mezi sebou a s třídním učitelem.

Podrobnosti

Vzdělávací programy

Pro žáky mateřských, základních a středních škol jsme připravili výtvarné, ekologické, ale i jiné vzdělávací programy. Některé se realizují v našich prostorách a s některými přijdeme i k vám do školy. Prohlédněte si aktuální nabídku.

Nabídka programů