parkour

PARKOUR JAM

28.5.2016

Setkání mladých traceurů proběhlo v sobotu při krásném slunečném počasí v prostorách DDM. Cílem organizátorů bylo připravit podmínky pro zvýšení fyzické zdatnosti, smysluplného využití volného času dětí a mládeže a informovat je o této disciplíně.. 

Naše kroužky Parkouru můžete navštěvovat i během roku!

Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím, že přizpůsobíme svůj pohyb danému prostředí. Parkour obnáší: důsledný disciplinovaný trénink s důrazem na praktickou sílu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu, přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj netradičního vnímání prostoru a objektů.

Setkání se uskutečnilo v prostorách biketrialu a nově vybudovaného hřiště na workout. Počasí nám přálo, takže jsme celé odpoledne strávili venku. Zúčastnilo se pár nových zájemců o disciplínu, stávající klienti z kroužku, trenéři a také starší kluci, kteří parkour provozují už delší dobu a obohatili tak setkání o nové triky a skoky.

Nováčky zaučili zkušenější instruktoři a naučili je pár základních prvků. V průběhu tréninku jsme vyhlásili soutěž, tzv speed run, při kterém bylo nutné co nejrychleji absolvovat danou trať. Ke konci setkání jsme si opekli špekáčky a zhodnotili dnešní den. Celkově panovala dobrá atmosféra a myslím si, že jsme si odpoledne pěkně užili. Akce se povedla a budeme se těšit na další setkání, kde si opět společně zaskáčeme.

Aleš Pátek