tabor_noc

DIVOKÝ ZÁPAD

Ochoz, 23.–30.7.2018

Pobytový tábor na naší táborové základně v Ochozu u Konice.

Námětem celého tábora byl divoký západ (prérie, zlatokopectví, indiáni, banditi, poštovní expres, jízda na koních, střelba z pistole, vodní hrátky a další, co k divokému západu patří).

Celým táborem se linula celotáborová hra, jejímž cílem bylo vybudovat a opravit zchátralé město River town a stát se tak novou radou města. Děti měly každý den nějakou celotáborovou hru, ve které mohly nasbírat peníze, díky kterým si mohly ve svém městě budovat různé subjekty, zvířata, budovy a další.

Celotáborové hry byly vybrány tak, aby se děti dostaly do styku s přírodou, do mimo komfortních zón, do situací, kde musely řešit konflikty, kooperovat s ostatními, orientovat se v prostředí, vařit si jídlo, tancovat, poznávat zvířata a rostliny a získávat tak zkušenosti do budoucna. Jenom samotné spaní ve stanu bylo pro mnohé velkým zážitkem.

V průběhu tábora jsme uskutečnili dva výlety. Prvním byl výlet na koně v Podolí, kde si děti mohly vyzkoušet, jako na správném západě, jízdu na koních. Druhým výletem byl výlet na nedaleké stříbrné jezero v podobě koupaliště ve Stražisku.

O volných chvílích si mohly děti spolu hrát deskové hry, sportovní hry nebo jen tak využít svůj volný čas. Pro rozvoj kreativního cítění a jemné motoriky byly vybrány různé výtvarné techniky, kde si děti mohly vyrobit různé předměty, které si pak odvezly domů. Jindy zase měly děti možnost zdokonalit se v kovbojských dovednostech jako střelba ze vzduchovky, hod lasem, střelba z luku, poznávání zvěře nebo naučit se základním zdravotnickým postupům.

Noční a večerní program byl věnován společenským událostem jako casino-hraní deskových her, noční stezka-průchod nočním lesem nebo jenom hraní písniček u táboráku a zpívání známých táborových písní.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomohli zpestřit program pro děti v rámci tábora.
Podle ohlasů se tábor dětem líbil a myslím si, že se vydařil a smysluplně naplnil dětem jejich volný prázdninový čas.

Aleš Pátek