dopoledne_v_pohybu_1

DOPOLEDNE V POHYBU

březen 2019

Dvouhodinová akce pro rodiče s dětmi do 7 let. Vytvořili jsme prostor pro všemožné pohybové vyžití. Připravena byla opičí dráha, překážky, žíněnky, různé druhy míčů a další vybavení. První hodinu probíhala spontánní činnost dětí, kde si všechno vyzkoušely. Jako společnou pohybovou aktivitu jsme měli gymnastiku na koberci, a poté psychomotorický padák i s rodiči.