tabor_noc

CESTA DO PRAVĚKU

Ochoz, 22.–28.7.2019

Pobytový tábor na naší táborové základně v Ochozu u Konice.

Námětem celého tábora byl pravěk (oblečení z kůže, kopí, luky, šípy, výroba vlastní obuvi, střelba, sběr bobulí, vodní hrátky, stavba jámy, lov mamuta a vše ostatní, co k pravěku patří).

Během celotáborové hry se účastníci připravovali na to, až budou putovat mamuti našim údolím. Kmen potom bude moci jednoho mamuta chytit a zajistí si tak potravu na zimu. Děti si vyráběli lovecké zbraně, připravovali se na lov, získávali kůže, přívěšky, kosti a další potřebné věci.

jednotlivé aktivity byly vybrány tak, aby se děti dostaly do styku s přírodou, ale také mimo své komfortní zóny, do situací, kde musely řešit konflikty, kooperovat s ostatními, orientovat se v prostředí, tancovat, zpívat, poznávat zvířata, rostliny a získávat tak zkušenosti do budoucna. Už jenom spaní ve stanu bylo pro mnohé velkým zážitkem. Děti se také učily různým dovednostem, které pak uplatňovali v hrách nebo závodech.

V průběhu tábora jsme uskutečnili výlet na nedaleké přírodní koupaliště. Počasí nám přálo, takže jsme byli rádi za vodní osvěžení. Měli jsme také vzácnou návštěvu z archeologického centra, kde nám paní archeoložka přednášela o době kamenné a ukazovala nám předměty, které našli a vykopali v zemi.

O volných chvílích si děti mohly hrát deskové hry, sportovní hry nebo jen tak využít svůj volný čas. Pro rozvoj kreativního cítění a jemné motoriky byly vybrány různé výtvarné techniky, kde si děti mohly vyrobit různé předměty nebo hudební nástroje, které si pak odvezly domů. Jindy zase měly děti možnost zdokonalit se ve svých dovednostech jako střelba ze vzduchovky, hod oštěpem, střelba z luku, poznávání zvěře nebo naučit se základním zdravotnickým postupům.

Noční a večerní program byl věnován společenským událostem a nočním stezkám a nechybělo ani pravidelné zpívání písniček u táboráku.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomohli zpestřit program pro děti v rámci tábora. Podle ohlasů se tábor dětem líbil a myslím si, že se vydařil a smysluplně naplnil dětem jejich volný prázdninový čas.

Základna disponuje stany s podsadou a hlavní budovou, kde jsou záchody, sprchy a kuchyně. V blízkosti je louka, několik lesů na hry a v centru dění je ohniště.

Aleš Pátek