parkour

PARKOUR CAMP

7.–10.7.2020

Příměstský tábor byl určen pro děti školního věku se zaměřením na parkour. Parkour je disciplína, ve které se cvičenci snaží o překonání překážek nejen v terénu s co nejmenším vynaložením energie, co nejelegantněji a nejefektivněji. 

Naše kroužky Parkouru můžete navštěvovat i během roku!

Parkour je poslední čtyři roky velkým hitem. Mladí shlíží videa na internetu a podle toho také chtějí skákat, dělat salta a další prvky, jako jejich idol. S trenéry z kroužků jsme se domluvili, že uděláme také příměstský parkour tábor a dalším zájemcům ukážeme, co parkour obnáší. Děti v průběhu tábora navštívily hlavně místa, kde se dá dobře trénovat a skákat. Tato aktivita je ovšem náročná a částečně nebezpečná. Proto jsme vybírali místa, která jsou bezpečná nebo dopomáhali, kde to bylo třeba.

První den byl pro děti a mládež zejména seznamovací. Poznávali se mezi sebou, ale také s disciplínou parkour. Právě u nás na hřišti pro biketrial, kde jsou rozmístěné překážky, jsme mohli dětem ukázat základní skoky a přeskoky v této disciplíně. Využili jsme také hřiště na workout, kde jsme posilovali a cvičili. Po obědě jsme se vydali do malé gymnastické tělocvičny na Hynaisově ulici

Druhý den jsme začali u nás v tělocvičně na DDM. I zde máme možnost tréninku v průběhu roku na kroužcích parkouru. Sestavili jsme jednoduché překážky a pomáhali dětem se zlepšovat ve svých dovednostech. Odpoledne jsme vyrazili na hřiště s pískem, abychom mohli skákat do měkkého povrchu. Hodně dětí se zde naučilo back-flip neboli salto vzad. I zde jsme hodně dopomáhali.

Třetí den byl pro nás asi nepříjemnější, co se týká vybavení. Navštívili jsme obrovskou gymnastickou tělocvičnu v Prostějově. Zde to byl opravdu ráj pro děti. Děti mohli skákat na trampolíně, do molitanu, na odrazových můstcích nebo na odpružené podlaze. Zde jsme mohli zkoušet náročnější prvky. Dětem se tento den nejvíce líbil.

Čtvrtý den jsme měli spíše odpočinkový. Náročný trénink některé děti nezvládaly a bolely je svaly. Rozhodli jsme se tedy, že navštívíme koupaliště, kde jsme mohli plavat a uvolnit tak svaly. Někteří však stále neměli dost a začali tak skákat do vody různé triky. Dětem se to moc líbilo.

Pátý den jsme šli na nafukovací trampolíny. Trampolína slouží také jako velký pomocník při odrazu. Děti se rozdělily na skupiny a skákaly až do oběda. Po obědě jsme se odebrali opět k nám do tělocvičny a využili poslední možnosti si potrénovat na žíněnkách a hrazdě. Na závěr jsme vyhodnotili celý týden a rozdali ceny.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomohli zpestřit program pro děti v rámci tábora.
Myslím si, že by stálo za to postavit hřiště speciálně pro parkour nebo gymnastickou tělocvičnu v Olomouci.
Podle ohlasů se tábor dětem líbil a myslím si, že se vydařil a smysluplně naplnil dětem jejich volný prázdninový čas.

Aleš Pátek