tabor_noc

PŘISTÁNÍ NA PLANETĚ CEVILOKAR

20.–26.7 2020

Tradiční výtvarný tábor ve Velkých Karlovicích byl zaměřen zejména na výtvarné činnosti (klasické techniky malby a kresby, prostorová tvorba, práce s textilem i dřevem). Výtvarný program doplnily i další dramatické a pohybové aktivity.