perkusy

V INDIÁNSKÉ VESNICI

Ochoz, 30.6–11.7.2020

Staré indiánské proroctví tvrdí, že s koncem nejteplejšího letního dne naši vesnici přistihne silná bouře. Že všechny ty pečlivě vyzdobené příbytky, kmenové týpí, vyřezávané luky a pletené lapače snů, schvátí silný déšť.

Pche. Proroctví.

Co nám žádné povídačky nevezmou, je naše odhodlání přežít jen silou vůle! V naší vesnici má každý svou jasnou úlohu, své poslání. Všichni každý den tvrdě pracujeme na pevnějším opevnění, řežeme dřevo, pečlivě shromažďujeme bylinky a vědomosti, úrodu ukládáme do bezpečí a po velké hostině tančíme tance našich předků.

Šamanky, jezdci, lovci i naše oblíbená kmenová kuchařka po večerech zpívají u ohně písně, jež se s praskajícím ohněm linou za horizont a dál. Společně tvoříme harmonii člověka a přírody. Aby však harmonie v kmeni přetrvala i nadále, budou se muset z chlapců stát muži a z dívek ženy. Pouto mezi námi zesílí jako bizon v létě. Naši předkové nám dodají sílu, abychom čelili novým výzvám a dobrodružstvím!

Z rozdrobených človíčků se stane jeden silný kmen, který pro zachování rovnováhy překoná vše zlé!