vcelarstvi

STÁČENÍ MEDU

červen 2020

Včelařský kroužek svou činnost pravidelně zakončuje slavnostním stáčením medu, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z veřejnosti a členové ostatních kroužků.