parkour

PARKOUR CAMP

26.–30.7.2021

Příměstský tábor byl určen pro děti školního věku se zaměřením na parkour. Parkour je disciplína, ve které se cvičenci snaží o překonání překážek nejen v terénu s co nejmenším vynaložením energie, co nejelegantněji a nejefektivněji. 

Naše kroužky Parkouru můžete navštěvovat i během roku!

Parkour je poslední čtyři roky velkým hitem. Mladí shlíží videa na internetu a podle toho také chtějí skákat, dělat salta a další prvky, jako jejich idol. S trenéry z kroužků jsme se domluvili, že uděláme také příměstský parkour tábor a dalším zájemcům ukážeme, co parkour obnáší. Děti v průběhu tábora navštívily hlavně místa, kde se dá dobře trénovat a skákat. Tato aktivita je ovšem náročná a částečně nebezpečná. Proto jsme vybírali místa, která jsou bezpečná nebo dopomáhali, kde to bylo třeba.

První den se kvůli nepřízni počasí začalo v tělocvičně. Začali jsme se seznamovacími hrami, testováním parkourových dovedností, následně byli účastníci rozděleni do skupin podle své úrovně. S pokročilejšími se trénovaly spíše pokročilé cviky a akrobacie, poté se tyto cviky používaly do parkourových flow (sestav). Se začátečníky se trénovaly základní přeskoky, dopady a jednoduchá akrobacie (kotouly, hvězdy).

Druhý den se jelo do gymnastické tělocvičny v Prostějově, kde si každé dítě našlo to své. Jako trenéři jsme spíše chodili po skupinkách, které si děti utvořily, a snažili jsme se jim poradit v té dovednosti, kterou si právě tato skupinka vybrala. Obecně platilo, že: u molitanové jámy se skákala základní salta, na trampolíně už i s vruty nebo různé variace a na gymnastické podlaze skákali spíše ti pokročilí, kteří zkoušeli různá salta o zeď nebo akrobacii, na kterou by si venku zatím netroufli.

Třetí den byl odpočinkovější. Začali jsme opět na DDM, kde jsme se rozcvičili, a poté jsme postavili dráhu, a tu jsme po nacvičení běhali na čas. V tomto závodě jsme se rozdělili do dvou skupin podle výkonnosti. Odpoledne jsme šli na místa v parku, kde se dá skákat parkour (u mauzolea, rozárium a další).

Ve čtvrtek se jelo na trampolíny do Olympie, tam jsme se rozcvičili, a protože to bylo na hodinu, tak se volně skákalo a trenéři dopomáhali, kde bylo potřeba, a snažili se dětem radit, jak správně skákat salta, vruty a jiné variace. Při čekání na zpětný autobus jsme si zacvičili na trávě u Olympie a dělali různé závody (nejvyšší salto, nejnižší salto, kdo doskočí nejdál, kdo udělá nejvíce vertikálních vrutů atd.).
V pátek spousta účastníků kvůli dovoleným nedošla nebo odcházela dříve, a tak jsme zůstali na DDM, kde jsme se snažili zdokonalit nově naučené techniky a také vysvětlit, jak se dají některé cviky trénovat i doma (salto z jedné nohy, hvězda bez rukou, touchdown raiz).

Tento tábor byl jako minulý rok spíše soustředění, protože jsme trénovali minimálně 4 hodiny denně. Myslím si, že to spoustě dětem pomohlo a za těch 5 dní šel u většiny vidět obrovský posun. Příště určitě lépe oddělíme skupiny, protože se nám různě míchaly. Také bychom mohli udělat celodenní výlet do Brna, protože v Olomouci opravdu nejsou pořádná místa na trénování, byla by to pro všechny dobrá zkušenost. V Brně jsou také parkourová hřiště, takže tam by mohli trénovat ti méně pokročilí.

Aleš Pátek