skoly_linoryt

SE SKICÁKEM PO OLOMOUCI

12.–16.7.2021

Tento příměstský tábor rozšířil nabídku kroužku Studijní kresba a malba. Účastníci si během týdne vyzkoušeli různé výtvarné techniky, které mohli využít při práci v městské krajině i v přírodě. Společně jsme prozkoumali a zachytili různá zajímavá místa v Olomouci, vysvětlili jsme si pravidla perspektivy, stínování a používání barev při kreslení (i malování) budov i přírody. Studijní výtvarné úkoly jsme proložili návštěvou muzeí a galerií, pohybovými a výtvarnými hrami.