karneval_1

POHÁDKOVÝ OCHOZ

5.–7.11.2021

Podzimní víkendové soustředění pro členy tanečních kroužků . Věnovali jsme se nejen tanci, ale také různým hrám, soutěžím
a sportovním i výtvarným aktivitám..