mazoretky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

červen 2022

Naše prostory se otevřely všem zájemcům o naši činnosti. Dopoledne nás navštívili žáci několika blízkých škol, odpoledne potom rodiče a jejich děti. 

Ve čtvrtek 2. června se na Domě dětí a mládeže Olomouc uskutečnil Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost navštívit naše prostory, vyzkoušet si různorodé aktivity a zhlédnout vystoupení vybraných kroužků, které se na DDM Olomouc konají. Dopolední program byl věnován základním a mateřským školám. Zúčastnilo se ho celkem přes 200 dětí. Odpoledne pak pokračovalo vystoupeními a ukázkami činnosti kroužků určené široké veřejnosti.

Oddělení přírodních věd představilo svou minizoo, kde máme kromě králíčků a andulek například i takzvaného „vodního dráčka“ – axolotla mexického. Jedná se o zákonem chráněného obojživelníka vyskytujícího se v mexických jezerech. Mezi další tvory, se kterými bylo možné setkat, patřila krajta, vodní i suchozemské želvy nebo činčila s mláďaty. Pro návštěvníky byly připraveny také didaktické hry se zaměřením na ptactvo a fotografie zvířat z české přírody.

Výtvarné oddělení si připravilo ukázku procesu zpracování vlny a pečení chleba v peci. Na zemi v jedné z výtvarných učeben byl vytvořen prázdný rybník, do kterého nám mohli návštěvníci nakreslit chybějící ryby. V další učebně mohli vyzkoušet kresbu na malířském stojanu, kde malovali hlavu podle předlohy, kterou byla sádrová busta. Poslední výtvarnou místností, kterou bylo možné navštívit, byl fotoateliér, kde se mohli zájemci zúčastnit procesu tvorby uměleckého portrétu s kloboukem.

Ve venkovních prostorách byla výstava publikační činnosti výtvarného oboru Domu dětí a mládeže Olomouc ve formě katalogů výstav a výstupů z výtvarných dílen. Na připravených panelech si mohli návštěvníci prohlédnout ukázky maleb a fotografií vytvořených našimi lektory a účastníky výtvarných kroužků. Nahlédnout mohli i do knih s odbornou výtvarnou tematikou, na jejichž napsání se podíleli naši lektoři. Poblíž výstavy mohli účastníci simulovat princip fotografického zobrazení principem camera obscura. Konkrétně šlo o využití analogového měchového fotoaparátu s formátem 6×9. V Galerii DDM byla pak nainstalována výstava „Tužkou, hlínou, světlem, barvou, ...“, na níž byla k vidění díla autorů z našich výtvarných kroužků.

Sportovní oddělení zorganizovalo pro děti vyjížďky na koloběžkách. Zájemci si také mohli v parku vyzkoušet orientační běh. Ve vnitřních prostorách tělocvičny, kde se konají sportovní kroužky, jako je florbal, stolní tenis, šerm a mnohé další, byl připraven robot na vystřelování míčků na stolní tenis. Zájemci si tak mohli vyzkoušet nácvik specifických úderů s tímto tréninkovým pomocníkem nebo si zahrát stolní tenis se svými kamarády.

Oddělení tance a zábavy si přichystalo pro děti jednoduchou taneční choreografii, kterou se mohly naučit. Mohly si také zaskákat na trampolínách nebo si projít opičí dráhu s různorodými překážkami.

Technické oddělení, které sídlí na pracovišti Janského 1, si tentokrát připravilo prezentaci své činnosti ve třídě. K vidění byli programovatelní roboti z LEGA a návštěvníci se mohli seznámit i s technologií 3D tisku.

Akce se ale netýkala jen prostor DDM Olomouc – na návštěvníky čekala i stezka s úkoly v blízkém Rozáriu.  Mohli zde plnit rozmanité úkoly, například házení pytlíkem s rýží na cíl, skládání zvířátek z víček od PET lahví nebo opičí dráhu, po které měly koulet balonek. Připravené byly i branky na fotbal a skákací panák.

V průběhu celého dne probíhal také program složený z vystoupení dětí i dospělých z různých kroužků. Nejmladšími vystupujícími byly děti z kroužku Čiperkové, které si připravily říkanku a taneček. Se svými vystoupeními se dále představily 4 skupiny mažoretek, ale nechyběly ani moderní tance. Čtyři formace kroužku Street Dance si připravily taneční choreografie složené z prvků různých stylů street dance, jako je například house, dance hall nebo hip hop.

Sportovní kroužky byly zastoupeny kroužkem parkouru, který předvedl několik salt přes klasické překážky. Kroužky karate a kung-fu si připravily ukázky nácviku několika základních úderů ze svých bojových umění. Účastníci historického šermu předvedli choreografie s prvky, které se využívají při natáčení historických filmů, například údery shora vedené mečem a protiúdery k jejich vykrytí.

Kroužek LARP si připravil ukázku duelu s mečem na tři vítězné zásahy a představil divákům LARP jako takový. Krom mečů měl k dispozici i zásobu různých typů zbraní a zbrojí, které si mohli účastníci vyzkoušet. Nechyběla ani střelba na cíl pomocí luku a šípů s upravenými hroty, aby nedošlo ke zranění.

Počasí nám přálo, Den otevřených dveří se vydařil a těšíme se, až se opět setkáme příští rok v našich kroužcích!

Tomáš Velech