drakonie

Ve jménu krále

1.–12.7.2023

Ve jménu drahého našeho krále a císaře Karla IV. jsme byli povoláni na výpravu za osvobozením královského hradu, jenž byl obsazen nepřátelskými vojsky cizí mocnosti.