zeleznice

SOUSTŘEDĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ

Během roku se uskutečnilo několik soustředění železničních modelářů. Na některých se věnovali jízdám vlakových souprav podle grafikonu (k tomu využíváme chvílí, kdy na chodbách není žádný provoz), na některých potom zlepšování svých modelářských dovedností v dílně.

Pro zájemce od 10 let máme kroužek Železničních modelářů, pro dospělé potom Klub železničních modelářů