zeleznice

SOUSTŘEDĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ

VBěhem roku se uskutečnilo několik soustředění železničních modelářů. Na některých se věnovali jízdám vlakových souprav podle grafikonu (k tomu vzužíváme chvílí, kdy na chdobách není žádný provoz), na některých potom zlepšování svých modelářských doivedností v dílně.

Pro zájemce od 10 let máme kroužek Železničních modelářů, pro dospělé potom Klub železničních modelářů