ctyrslistky

Zlatý list – národní kolo

18.–23.6.2023

V rekreačním středisku Pod Templštýnem u Ivančic proběhlo národní kolo soutěže Zlatý list. Této přírodovědné soutěže se zúčastnilo 30 kolektivů z celé republiky a zástupci Olomouckého kraje si v takovéto konkurenci vedli velice dobře. . 

Děti z Lidu Medvědího potoka (oddíl Domu dětí a mládeže Olomouc spolupracující s Mladými ochránci přírody) získaly druhé místo v kategorii mladších i starších žáků. Kapybary ze ZŠ Demlova vybojovali 10. místo v mladších. Všechny děti si za svůj přístup k soutěži zaslouží veliké uznání.
Lid Medvědího potoka reprezentovali Melichar Fišr, Adam Miřijovský, Ester Zábranská, Magdalena Hetová, Frida, Neusar a Antonín Šmalec v mladší kategorii a Lukáš Kohout, Petra Maňásková, Vendula Vágnerová, Dora Šmalcová, Daniel Zdařil a Jan Kočař v kategorii starších.

Za Kapybary soutěžili Laura Hándlová, Aneta Horváthová, Matouš Kudláček, Marek Malínek, Michal Malínek a Šimon Procházka.

Zlatý list je největší celostátní soutěž mimoškolních i školních dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě. Šestičlenná družstva dětí rozdělená do dvou hlídek soutěží ve znalostech o živé a neživé přírodě a o její ochraně.

Soutěž z pověření MŠMT ČR organizuje Český svaz ochránců přírody a podporují Ministerstvo životního prostředí, Lesy České republiky a společnost NET4GAS, je třístupňová – probíhají základní a krajská postupová kola, jejichž vítězové soutěží ve svých znalostech v národním kole. V Olomouckém kraji proběhlo v tomto roce deset základních kol s účastí přes jeden tisíc dětí. Krajského kola konaného 19.5. v olomouckém rozáriu a botanické zahradě se zúčastnilo 131 dětí.