vytvarka

DOPOLEDNÍ KERAMICKÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA

Během roku se účastníci dílny seznámí s různými výtvarnými a keramickými postupy a se základy točení na hrnčířském kruhu. 

Podrobnosti pro zájemce o účast v kroužku.