zeleznice

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI

V rámci kroužku účastníci pracují na modelech drážních budov a příležitostně si vyzkoušejí jízdu vlakovými soupravami na modelové železnici.

Pro zájemce od 10 let máme kroužek Železničních modelářů, pro dospělé potom Klub železničních modelářů