Dramaťák pro nejmenší

Věk
5–10
Místo
17. listopadu 47
Garant

Bc. Zuzana Trizmová

Termíny
PO čas bude upřesněn
850 Kč
Eliška Brodová
Popis

První setkávání se s divadlem formou her a cvičení, příběhů.

Dramatická výchova rozvíjí jedince především v oblasti osobnostně-sociální. Vede k empatickému chování, rozvoji fantazie a tvořivosti. Skrze  dramatické aktivity společně pracujeme na tématu odpovídajícímu zájmu skupiny. Rozvíjíme herní, pohybové a hlasové dovednosti.Hlavním cílem je seberozvoj a seznámení s principy dramatické výchovy.