Hernička

Věk
2–4
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ST 10:00–11:00
450 Kč
Popis

Kroužek pro maminky a jejich děti od 2 let. Program je zaměřen na rozvoj dítěte po stránce pohybové, sociální a rozumové. Společně budeme cvičit, tančit a hrát si za doprovodu hudby, naučíme se spoutu básniček a říkanek s pohybem. Přihlášku musí mít dítě i rodič.

Alena Beerová

pedagog volného času

Vede výtvarné i sportovní kroužky, jako je Hernička, Angličtina hrou, Šachy a Stolní tenis. Realizuje akce pro děti i mládež a pořádá příměstské tábory.

E-mail: roznavska@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 526