Klávesy

Věk
8–15
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ÚT 16:30–17:30
950 Kč (začátečníci)
Tereza Režňáková
Obsazeno

Poznámka k termínu: začátečníci

ÚT 17:30–18:30
950 Kč (pokročilejší)
Tereza Režňáková
Obsazeno

Poznámka k termínu: pokročilejší

ÚT 15:30–16:30
950 Kč (začátečníci)
Tereza Režňáková
Obsazeno
Popis

Začátečníci se učí ovládat nástroj po technické stránce. Osvojí si základy hudební nauky a hraní jednoduché písně s doprovodem. Pokročilí naváží na předchozí zkušenosti a dovednosti, zahrají složitější skladbu.