Klávesy

Věk
8–15
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ÚT 15:15–16:15
950 Kč (začátečníci)
Marika Jakubčová

Poznámka k termínu: začátečníci

ÚT 16:15–17:15
950 Kč
Marika Jakubčová

Poznámka k termínu: začátečníci

ÚT 17:15–18:15
950 Kč
Marika Jakubčová

Poznámka k termínu: pokročilejší

Popis

Začátečníci se učí ovládat nástroj po technické stránce. Osvojí si základy hudební nauky a hraní jednoduché písně s doprovodem. Pokročilí naváží na předchozí zkušenosti a dovednosti, zahrají složitější skladbu.