Kytara (ROŽ)

article
Věk
10–18
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ČT 16:00–17:00
750 Kč
Jan Becher

Poznámka k termínu: začátečníci

ČT 17:00–18:00
750 Kč
Jan Becher

Poznámka k termínu: mírně pokročilí

Popis

Začátečníci se seznámí s nástrojem, učí se ho ovládat po technické stránce. Osvojí si základní akordy a doprovodné rytmy, které využijí při hře a zpěvu jednoduchých písniček.

Pokročilejší naváží na předchozí dovednosti a znalosti. Naučí se nové akordy a aktivity, hrají složitější písničky v kolektivu. Hrajeme a zpíváme si pro radost.