Malý hra(vý)tvor

Věk
3–6
Místo
Janského 1
sál
Garant

BcA. Nikola Pospíšilová

Termíny
ÚT 15:30–16:30
1000 Kč (pololetně)
Klára Papoušková
Leona Pospíšilová
Popis

Kroužek je vhodný pro nejmenší děti, které si rády hrají a tvoří, slouží i jako přípravka pro výtvarný kroužek Paletka. Rozvoj fantazie, jemné motoriky i spolupráce ve skupině. Upevnění základních dovedností (barvy, tvary, množství...). Využívá různých materiálů, výtvarných technik, ale i prvků zážitkové pedagogiky.