Grafický design

article
Věk
12–16
Místo
17. listopadu 47
digitální pracovna, ateliér, galerie,
Garant

Ing. Vladimír Janek

Termíny
ST 15:00–17:00
1350 Kč
Lektor není upřesněn.
Obsazeno
Popis

Kroužek doposud probíhal pod názvem Výtvarná výchova s počítačovou grafikou. Děti se učí tvořivému propojení tradičních výtvarných technik s prací v grafickém programu v PC. Postupují od vlastního návrhu až po tisk výsledné práce. Cílem je získání dovedností k aktivnímu využití počítače ve výtvarné tvorbě a získání základních dovedností a poznatků z oblasti grafického designu. Připraveny jsou i návštěvy výstav, odborná soustředění, vlastní výstavy a letní výtvarný tábor. ZÁPIS: 10. a 11. září 2024 v ateliérech DDM / vždy od 15 do 18 hodin. Na základě elektronické přihlášky obdržíte pozvání k zápisu.