Grafický design

article
Věk
12–16
Místo
17. listopadu 47
digitální pracovna, ateliér, galerie,
Garant

Ing. Vladimír Janek

Termíny
ST 15:00–17:00
1350 Kč
Popis

Kroužek doposud probíhal pod názvem Výtvarná výchova s počítačovou grafikou. Děti se učí tvořivému propojení tradičních výtvarných technik s prací v grafickém programu v PC. Postupují od vlastního návrhu až po tisk výsledné práce. Cílem je získání dovedností k aktivnímu využití počítače ve výtvarné tvorbě a získání základních dovedností a poznatků z oblasti grafického designu. Připraveny jsou i návštěvy výstav, odborná soustředění, vlastní výstavy a letní výtvarný tábor. Zápis do kroužku je 13. a 14. září 2022. Na základě elektronické přihlášky obdržíte pozvání k zápisu. 

ZÁPIS: https://www.ddmolomouc.cz/files/uploads/dokumenty/akce/2022/zapis_vv_krouzku.pdf 

 

 

Petra Vaculíková

pedagog volného času

E-mail: vytvarnavychova@ddmolomouc.cz

Telefon: 601 382 362