Grafický design

article
Věk
12–16
Místo
17. listopadu 47
digitální pracovna, ateliér, galerie,
Garant

Ing. Vladimír Janek

Termíny
Popis

Kroužek doposud probíhal pod názvem Výtvarná výchova s počítačovou grafikou. Děti se učí tvořivému propojení tradičních výtvarných technik s prací v grafickém programu v PC. Postupují od vlastního návrhu až po tisk výsledné práce. Cílem je získání dovedností k aktivnímu využití počítače ve výtvarné tvorbě a získání základních dovedností a poznatků z oblasti grafického designu. Připraveny jsou i návštěvy výstav, odborná soustředění, vlastní výstavy a letní výtvarný tábor. Zápis do kroužku je 12. a 13. září 2023. Na základě elektronické přihlášky obdržíte pozvání k zápisu

ZÁPIS: 12. a 13. září 2023 v ateliérech DDM / vždy od 15 do 18 hodin

 

 

Petra Klementová

pedagog volného času

Stará se o kroužky Výtvarné výchovy, Studijní kresby a malby a Dřevodílnu. Nabízí výtvarné vzdělávací programy pro školy. Připravuje žáky a studenty na talentové zkoušky na uměleckých školách, učí grafický design a podílí se grafickou tvorbou na propagaci zařízení.

E-mail: vytvarnavychova@ddmolomouc.cz

Telefon: 601 382 362