Programování v C#

article
Věk
12–18
Místo
Janského 1
učebna VT
Garant

Renata Kubešová

Termíny
PÁ 16:30–18:00
1000 Kč (pololetně)
Michael Široký
Popis

C# je objektově orientovaný jazyk, který je momentálně velmi populární a má velmi širokou škálu uplatnění. Od vývoje tradičního softwaru po pokročilé a kvalitní stránky, znalost jazyka C# je užitečná téměř kdekoli. Velká síla jazyku C# spočívá také v jeho rozsáhlé dokumentaci a jeho kompatabilitě s vývojovým prostředím Microsft Visual Studio.

V kroužku budeme používat již zmíněné Microsoft Visual Studio, konkrétně jeho bezplatnou verzi Community. Nejdříve se budou vyučovat základy programování a účastníci se seznámí s prostředím. Pak se pomalu přejde na základy objektově orientovaného programování a vývoji složitějších programů.