Rytmika

article
Věk
4–6
Místo
17. listopadu 47
přísálí
Garant

Mgr. Jitka Hrbáčková

Termíny
PO 16:30–17:30
900 Kč (pololetí)
Zuzana Ludrovská
ST 17:00–18:00
900 Kč (pololetí)
Klára Drlíková
Barbora Ošťádalová
ČT 16:00–17:00
900 Kč (pololetí)
Nikola Novotná
Barbora Ošťádalová
Obsazeno
Popis

Rytmika je kroužek pro předškolní dětí s dlouholetou tradicí. Děti se zde seznámí nejen se základy pohybové výchovy, ale také s gymnastikou (kotouly, stoje na rukou, svíčka, most, ...), s různým náčiním (míče, švihadla, obruče, ...) a tancem včetně rytmických cvičení. Nebudou chybět ani hry, veselé písničky, opičí dráhy a spousta dalších zábavných činností.