Rytmika

article
Věk
4–6
Místo
17. listopadu 47
přísálí
Garant

Bc. Nikola Novotná

Termíny
PO 16:30–17:30
900 Kč (pololetně)
Anna Vichrová
ST 17:00–18:00
900 Kč (pololetně)
Miroslava Urbanová
ČT 16:00–17:00
900 Kč (pololetně)
Popis

Rytmika je kroužek pro předškolní dětí s dlouholetou tradicí. Děti se zde seznámí nejen se základy pohybové výchovy, ale také s gymnastikou (kotouly, stoje na rukou, svíčka, most, ...), s různým náčiním (míče, švihadla, obruče, ...) a tancem včetně rytmických cvičení. Nebudou chybět ani hry, veselé písničky, opičí dráhy a spousta dalších zábavných činností.

Nikola Novotná

pedagog volného času

Organizuje taneční akce, tábory a soustředění a vede taneční kroužky.

E-mail: tanec@ddmolomouc.cz

Telefon: 725 922 532