Rytmika

article
Věk
4–6
Místo
17. listopadu 47
přísálí
Garant

Bc. Nikola Novotná

Termíny
PO 16:30–17:30
900 Kč (pololetně)
Lektor není upřesněn.
ST 17:00–18:00
900 Kč (poleletně)
Lektor není upřesněn.
Popis

Rytmika je kroužek pro předškolní dětí s dlouholetou tradicí. Děti se zde seznámí nejen se základy pohybové výchovy, ale také s gymnastikou (kotouly, stoje na rukou, svíčka, most, ...), s různým náčiním (míče, švihadla, obruče, ...) a tancem včetně rytmických cvičení. Nebudou chybět ani hry, veselé písničky, opičí dráhy a spousta dalších zábavných činností.