Tvůrčí fotografie 1

article
Věk
13–18
Místo
17. listopadu 47
Fotoateliér, pracovna D fotografie, plenér, fotokomora, galerie - výstavy
Garant

Ing. Vladimír Janek

Termíny
PO 15:00–17:00
1350 Kč

Poznámka k termínu: Začátečníci a mírně pokročilí

ČT 15:00–17:00
1350 Kč

Poznámka k termínu: Pokročilí

Popis

Celoroční kurzy pro zájemce o tvůrčí - výtvarnou fotografii, kde se učí fotografickému vidění, snímkové technice, práci s fotoaparátem, zpracování digitální fotografie na počítači i ručnímu zpracování klasické analogové fotografie ve fotokomoře (vyvolání negativního filmu, zvětšování fotografií). Učíme se barevné i černobílé skladbě obrazu. Poznáváme jednotlivé fotografické žánry, tvorbu významných fotografů od počátků fotografie až po současnou tvůrčí fotografii. Fotografujeme také ve vybaveném fotoatelíéru, kde se učíme základům ateliérové práce. Navštěvujeme významné výstavy v olomouckých galeriích. 

Koncepční práce fotografických skupin začala v roce 1993. Fotografické práce jednotlivců i kolektivů byly oceněny na výtvarných přehlídkách (Evropa ve škole, Olomoucké bienále, Národní soutěž amatérské fotografie). Připravujeme studenty k talentovým zkouškám na umělecké a odborné školy. Řada našich absolventů úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na fotografické obory středních nebo vysokých uměleckých škol: SŠUD Brno, SŠDAM Prostějov, ART Econ Prostějov, UTB ve Zlíně - Ateliér reklamní fotografie, Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě, FAMU a VŠUMP v Praze, FaVU VUT Brno. Pořádáme doplňkové fotografické dílny a výstavy fotografické tvorby našich členů. V době prázdnin probíhá Letní fotografická dílna. Naším společným jmenovatelem je kreativita, experiment, hledání a nacházení.....CESTA. Zápis do kroužku je 13. a 14. září 2022. Na základě elektronické přihlášky obdržíte pozvání k zápisu.

ZÁPIS: https://www.ddmolomouc.cz/files/uploads/dokumenty/akce/2022/zapis_vv_krouzku.pdf

 

Pro zájemce jsme připravli návod k vytvoření domácího fotoateliéru

 

Fotografie z činnosti.

 

Vladimír Janek

pedagog volného času

E-mail: estetika@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 449

Vladimír Janek

pedagog volného času

E-mail: estetika@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 449