Tvůrčí fotografie 3 (příprava k talentovým zkouškám)

article
Věk
14–19
Místo
17. listopadu 47
fotoateliér, pracovna D fotografie, fotokomora
Garant

Ing. Vladimír Janek

Termíny
PO 17:00–18:30
1350 Kč
Obsazeno
Popis

Pro zájemce s hlubším zájmem o tvůrčí fotografii s cílem přípravy k talentové zkoušce na střední a vysoké umělecké školy s fotografickým zaměřením. Studenti pracují na vytvoření autorského portfolia v požadovaných tématech, seznamují se s dějinami fotografického obrazu až do současných pojetí tvůrčí fotografie, mají možnost zpracování analogové fotografie. Řada našich absolventů úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na fotografické obory středních nebo vysokých uměleckých škol: SŠUD Brno, SŠDAM Prostějov, ART Econ Prostějov, UTB ve Zlíně - Ateliér reklamní fotografie, Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě, FAMU a VŠUMP v Praze, FaVU VUT Brno. Pořádáme doplňkové fotografické dílny a výstavy fotografické tvorby našich členů. V době prázdnin probíhá Letní fotografická dílna.

PŘIHLAŠOVÁNÍ probíhá průběžně během školního roku.

ZÁPIS: https://www.ddmolomouc.cz/files/uploads/dokumenty/akce/2022/zapis_vv_krouzku.pdf

Pro zájemce jsme připravli návod k vytvoření domácího fotoateliéru

 Fotografie z činnosti.

 

Vladimír Janek

pedagog volného času

E-mail: estetika@ddmolomouc.cz

Telefon: 731 444 449