Výtvarná výchova s keramikou

Věk
8–14
Místo
17. listopadu 47
Garant

Mgr. Šárka Marxová Kvochová

Termíny
PO 14:30–16:00
1400 Kč
1400 Kč
Hedvika Dokoupilová
ST 15:00–16:30
1400 Kč
1400 Kč
Lucie Kremerová
ST 17:00–18:30
1400 Kč
1400 Kč
Lucie Kremerová
Popis

Účastníci se seznámí s výtvarnými technikami (kresba, malba, koláž, grafika), na které navazuje prostorová tvorba v keramice, dřevě či sádře.
Během roku nabízíme i dopolední 3hodinové keramické dílny (točení, modelování nebo speciální raku výpal).

Facebooková prezentace kroužku.

 

Fotky z činnosti keramických kroužků

 

Činnost kroužku finančně podpořilo Statutární město Olomouc.