Zelené lístečky

article
Věk
5–7
Místo
17. listopadu 47
Garant

Klára Mičunková

Termíny
Popis

Kroužek funguje od září roku 2011, děti předškolního věku a první třídy ZŠ zde hravou a pestrou formou poznávají přírodu, učí se ji vnímat a vážit si jí, hledají jména a tajemství kamenů, květin, zvířat a stromů. Jsou to malí kamarádi přírody.