ostatni

Dům dětí a mládeže Olomouc

je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je poskytovat zájmové vzdělávání zejména dětem a mládeži a vytvářet tím podmínky pro jejich aktivní trávení volného času.

DDM Olomouc umožňuje zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

DDM Olomouc podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnosti prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.

DDM Olomouc je v olomouckém kraji největším profesionálním zařízením pro volný čas dětí a mládeže. Během školního roku nabízí zhruba 150 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevírá další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (workout, dětské hřiště).

DDM Olomouc provozuje ubytovnu v centru Olomouce, turistickou základnu na Drahanské vrchovině a také vlastní výstavní galerii. 

DDM Olomouc v současné době zaměstnává 21 pedagogických pracovníků, kteří se spolu s více než stovkou externistů a dobrovolníků starají o kvalitní realizaci „volného času na přání pro všechny“.

 Od roku 2002 je DDM Olomouc pověřen Krajským úřadem Olomouckého kraje pořádáním okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR.

pracoviště Domu dětí a mládeže Olomouc

DDM Olomouc najdete v Olomouci na 3 místech. Více informací (popis cesty, mapu, přehled zajišťovaných aktivit, popis vybavení budov, ...) najdete na stránkách jednotlivých pracovišť.