priroda

EKOLOGICKÉ PROGRAMY

Nabízíme naučně-výchovné programy pro děti a mládež ve věku od čtyř do šestnácti let, které uskutečňujeme v dopoledních hodinách a jsou zajištěny odbornými pracovníky Domu dětí a mládeže Olomouc.

 Na letošní školní rok je připravena tato Nabídka ekovýchovných programů (PDF)

Délka programů: 45 až 60 minut, délku lze upravit dle zájmu a potřeb školy.

Místo:

17. listopadu 47 (DDM) – Prostory Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc, případně přilehlé travnaté plochy a park (jsou to programy náročné na pomůcky či jinak vázané na budovu DDM).
Janského 1 (JAN) – Prostory a zahrada pracoviště DDM Janského 1 (programy zde probíhají v pondělí, ve středu a v pátek).
MŠ, ZŠ – Některé typy programů uskutečňujeme i v prostorách škol.

Časové vymezení: Pokud není v nabídce uvedeno jinak, všechny programy provádíme od října do poloviny června, každý týden od úterý do pátku.
Programy na pracovišti Janského 1 probíhají v pondělí, ve středu a v pátek, po osobní domluvě je možný i jiný termín.

Obsah programů: Programy podle svého obsahu a věku účastníků obsahují prvky poznávací (výklad, diapozitivy, pracovní listy, ...) a herní (soutěže, dramatizace, ekohry), které jsou navzájem propojeny. U většiny programů děti obdrží různé materiály (pracovní listy, propagační a informační listy, samolepky). V prostorách Pavilonu zájmové činnosti se děti mohou navíc seznámit s různými zde chovanými živočichy (jsou to např. želvy, gekončíci, axolotli a další obojživelníci, činčily a králík, akvarijní ryby, tropický hmyz, ...). Během roku probíhají v Galerii DDM různé tématické výstavy, které děti v rámci návštěvy mohou také shlédnout.

Účastnický poplatek: podle délky a náročnosti programu činí 20 až 50 Kč za osobu a mohou se během roku měnit.

Počet účastníků: Podle typu programu 15 až 30 účastníků ve skupině. Minimální platba je za 15 účastníků. Při realizaci programu pro menší skupiny je třeba uhradit částku za 15 účastníků. 

Potřeby dětí: V prostorách pracoviště Janského 1 je nutné mít přezůvky. Oblečení přiměřené náplni programu (hry, malování, pobyt v terénu).

Objednávky programu: V objednávce uveďte, prosím, název programu, školu, třídu, jméno a telefon na učitele. Každá MŠ si z důvodu omezené kapacity může vybrat v daném školním roce pouze dva programy. Programy pro MŠ se konají pouza na pracovišti Janského 1. Po osobní domluvě je možné výjimečně (a to pouze v úterý) realizovat program v prostorách MŠ. Programy můžete objednávat po celý školní rok nejlépe u lektorů (uvedeni v tabulce ve sloupci poznámky).

JM = Mgr. Jaroslav Marx (725 922 621, panda@ddmolomouc.cz),
KH = Klára Hánková (702 005 290, priroda@ddmolomouc.cz),
EH = RNDr. Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz),