matamatika_4

PROPOZICEškolních soutěží

Propozice k jednotlivým soutěžím jsou přidávány postupně, jak je obdržíme od garantů jednotlivých soutěží. Na těchto stránkách se objevují pouze propozice k soutěžím pořádaným MŠMT, které byly rozesílány i elektronickou poštou. Rozděleny jsou do kategorií podle oborů. 

Pokud máte zájem, prohlédněte si aktuální výsledky soutěží

Humanitní

Cizí jazyky

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk

 

Sportovní

propozice sportovních soutěží:

Přírodovědné

Biologie

Fyzika

 Matematika

 Programování

Zeměpis

 

Ostatní

Daniel

Divadlo

Evropa ve škole

Grafické disciplíny

Recitace

Středoškolská odborná činnost

Výtvarná výchova