matamatika_4

PROPOZICEškolních soutěží

Propozice k jednotlivým soutěžím jsou přidávány postupně, jak je obdržíme od garantů jednotlivých soutěží. Na těchto stránkách se objevují pouze propozice k soutěžím pořádaným MŠMT, které byly rozesílány i elektronickou poštou. Rozděleny jsou do kategorií podle oborů. 

Pokud máte zájem, prohlédněte si aktuální výsledky soutěží

Humanitní

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Německý jazyk

 

Sportovní

Veškeré informace ke sportovním soutěžím najdete na samostatné stránce www.ddmolomouc.cz/skolam/sportovni-souteze

Přírodovědné

Biologie

Chemie

Matematika

 

Ostatní

Divadlo

Recitace