matamatika_4

PROPOZICEškolních soutěží

Propozice k jednotlivým soutěžím jsou přidávány postupně, jak je obdržíme od garantů jednotlivých soutěží. Na těchto stránkách se objevují pouze propozice k soutěžím pořádaným MŠMT, které byly rozesílány i elektronickou poštou. Rozděleny jsou do kategorií podle oborů. 

Pokud máte zájem, prohlédněte si aktuální výsledky soutěží

Humanitní

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk

 

Sportovní

Veškeré informace ke sportovním soutěžím najdete na samostatné stránce www.ddmolomouc.cz/skolam/sportovni-souteze

Přírodovědné

Biologie

Chemie

Matematika

Zeměpis

 

Ostatní

Divadlo

Evropa ve škole

Grafické disciplíny

Recitace

Středoškolská odborná činnost

Výtvarná výchova