matamatika_4

PROPOZICEškolních soutěží

Propozice k jednotlivým soutěžím jsou přidávány postupně, jak je obdržíme od garantů jednotlivých soutěží. Na těchto stránkách se objevují pouze propozice k soutěžím pořádaným MŠMT, které byly rozesílány i elektronickou poštou. Rozděleny jsou do kategorií podle oborů. 

Pokud máte zájem, prohlédněte si aktuální výsledky soutěží

 
Realizace soutěží a přehlídek je finančně podpořena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Olomouckým krajem.
msmt_logo logo_ol_kraj_400

Humanitní

Web soutěží organizovaných NPI ČR

Cizí jazyky

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

Recitace

Ruský jazyk

Španělský jazyk

 

Sportovní

Veškeré informace ke sportovním soutěžím najdete na samostatné stránce www.ddmolomouc.cz/skolam/sportovni-souteze

Přírodovědné

Biologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Programování

Zeměpis

 

Ostatní

Středoškolská odborná činnost