kulicky

HRY NA JARO – KULIČKY

Tradiční hra, která se původně hrála s boby či fazolemi a později s kuličkami – hliněnými, skleněnými i ocelovými.

 

Kuličky

Tradiční hra, která se původně hrála s boby či fazolemi a později s kuličkami – hliněnými, skleněnými i ocelovými.

Kuličky se vpravují do důlku trojím způsobem:

  1. Cvrkáním – poslední kloub některého prstu (nejčastěji palce) se opře o prst jiný, přiloží se ke kuličce a pružným vymrštěním kloubu onoho se žene kulička k cíli.
  2. Pomocí ohnutého ukazováčku se trhavým posunem ruky posune kulička kupředu.
  3. Házením.

Muži hrající kuličky. (foto: archiv Bejvávalo.cz): 

hry_na_jaro_kulicky Hra o sázku

Hráči se postaví tři nebo čtyři kroky před důlek a jeden po druhém hází do důlku stejný počet kuliček tvořící sázku. Při tom však ne všecky druhy kuliček mají stejnou hrací hodnotu – ta se liší podle zbarvení či velikosti. Hráči se snaží co nejvíce kuliček umístit do důlku. Jestliže se některé kuličky rozlétnou, spočítá hráč, kolik jich leží mimo důlek. Kdo dostal nejvíce kuliček do důlku, začíná cvrnkat a činí tak, pokud nemine důlek. Po něm nastupuje druhý podle počtu kuliček v důlku. Mají-li dva hráči v důlku stejný počet kuliček, hledí se na to, čí kuličky, ležící venku, jsou blíže důlku. Kdo do důlku dostane poslední kuličku, vyhrává všechny, se kterými se hrálo.

Na vybranou
Hráči podobně jako v první hře házejí do důlku, ale každý si své kuličky, které tam padly, hned vybere a vezme zpět. Při dalším hraní nastupují hráči po řadě jako ve hře „O sázku“, ale každý si to, co cvrknul do důlku, hned vezme. Kdo mine důlek, ustoupí následujícímu, jenž nastupuje v pořadí, v kterém se začalo hrát.

Na krále
V rozích čtverce vyhloubíme čtyři mělké jamky, ve středu pak pátou. Do každé jamky dají hráči dle úmluvy po jednom, po dvou nebo po více kuličkách. Pak se losováním určí pořadí hráčů a tito ze vzdálenosti 3–6 kroků koulejí kuličkou do důlků. Kdo umístí svou kuličku do některého krajového důlku, vezme si kuličky, které se v důlku nalézají; kdo však trefí do středního důlku, volá: „Král!“ a vybere kuličky ze všech důlků. Na to osazují hráči důlky nanovo. Jestliže je některý z vnějších důlků prázdný a hráč na něj míří, je povinen, dát tam tolik kuliček, kolik jich tam bylo dříve.

Válečná
Na rovné ploše položí dva hráči kuličky ve dvou řadách proti sobě a cvrnkají střídavě svými boby do řady protivníkovy. Boby trefené bere ten, kdo cvrnkal; boby, jež se cíle minou, bere protivník. Ten potom cvrnká, dokud taky neudělá chybu..

Koníček
Každý hráč vloží do důlku určitý počet kuliček. Losováním se určí pořadí hráčů. První vezme kuličku, mající asi 3 cm v průměru, zvedne ji do výše obličeje a spustí ji svisle do důlku. Kulička, dopadnuvší do důlku, vyráží malé kuličky ven z důlku. Tyto kuličky patří tomu, kdo právě hrál. Hráči se pravidelně střídají, dokud v důlku zbývají nějaké kuličky.

Zdroj: Bejvávalo.cz 

Jak se hrají kuličky dle pravidel Českého kuličkového svazu:

  1. Na turnajích Českého kuličkového svazu hrají vždy 2 hráči proti sobě. Kuličky mají barevně odlišeny. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do důlku.
  2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.
  3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.
  4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.
  5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
  6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2–3 vítězné hry.
  7. Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 7–11 cm.

Pravidla (na stránkách Českého kuličkového svazu)