radikov

CYKLOVÝLETY ZA POZNÁNÍM

Chcete vyrazit na výlet na kole a přitom něco zajímavého potkat? Připravili jsme dva cyklovýlety po fortech, které jsou součástí olomoucké pevnosti. 

Fort Radíkov II

cyklovylety_fort_cernovirHistorie pevnosti Olomouc se datuje od 11. století, kdy byl vybudován Olomoucký hrad s opevněním. Roku 1655 prohlašuje císař Ferdinand III. Olomouc za zemskou pevnost. V důsledku hrozícího nebezpečí dochází z rozhodnutí panovnice Marie Terezie k vybudování úplné bastionové pevnosti podle návrhu plukovníka Pierra Philippa Bechade de Rochepina. Výrazný rozvoj dělostřelectva a pevnostního inženýrství způsobily, že již v prvních desetiletích 19. století olomoucká bastionová pevnost zastarávala a bylo nezbytné ji modernizovat.
Major Zitta nabádal k tomu, aby se místo financí do rekonstrukcí stávající bastionové pevnosti investovalo do výstavby předsunutých zděných dělostřeleckých objektů (v soudobých materiálech nazývány werky – reduty – forty), které mohly efektivněji hájit jádro pevnosti plné skladů a kasárenských objektů. V letech 1839-1846 byly vystavěny dva forty na Šibeničním a Tabulovém vrchu, S výstavbou dalších fortů se začalo na podzim 1850. Odpověď na otázku, proč se výstavba původně navrhovaného fortového věnce nerealizovala v celé své šíři, je třeba hledat v neutěšené finanční situaci habsburské monarchie a v neustálém přehodnocování strategického významu Olomouce. V letech 1871–1876 byl vystavěn pouze jediný objekt – Werk II Radíkov (skupina Sv. Kopeček). Rokem 1876 byla výstavba fortové pevnosti ukončena. V té době již docházelo k pozvolné demolici opevnění pevnostního jádra.

Chcete vyrazit a některé z fortů navštívit? Stáhněte si popis trasy – připravili jsme dva cyklovýlety (PDF). V jednom navštívíme fort v Černovíře, Křelově a Neředíně a v druhém navštívíme forty na Tabulovém vrchu a na Nové ulici. 

Pro více informací a podrobností z historie opevnění navštivte následující stránky:

Olomoucká fortová pevnost

radikovDalší tip na cyklovýlet za poznáváním olomoucké pevnosti. Tentokráte k Fortu Radíkov II. Pro cyklisty náročnější terén. V Olomouci ve Chválkovicích odbočíme vpravo k Selskému náměstí a zde již lze najet na cyklostezku kolem Domova pro seniory. Po ní jedeme do Samotíšek, kdy při pohledu vpravo asi uprostřed za silnicí uvidíme bývalý strážní domek a kolem něj vede polní cesta až k bývalé Mírové prachárně – informace níže v popisu pro pěší. V Samotíškách nás cyklostezka navede na Tovéřskou silnici, po které pojedeme na křižovatku před základní školou.(Pokud se chceme podívat k jedné studně – té vlevo od poutní cesty k bazilice, tak dojedeme na kruhový objezd v Samotíškách a sesedneme z kola a vystoupáme ulicí V Lipkách k poslednímu domu a nad ním odbočíme doleva na lesní pěšinu, která nás zavede na místo – viz.: odkaz v popisu pro pěší. Potom se vrátíme dolů na Tovéřskou a dojedeme k základní škole.) Tam odbočíme vpravo do ulice Podhůry na vyznačenou cyklotrasu 6102. Ta vede ulicemi Tichá, Šlikova a pod zoologickou zahradou přejde na trasu 6103. Pokračujeme po silnici kolem ZOO Svatý Kopeček až k rozcestí, kde se napojíme na trasu 6030. Ta už nás dovede až k fortu.

Pro pěší výlet je jednodušší vystoupit z autobusu MHD linka č. 11 na zastávce Samotíšky a vydat se cestou vzhůru k bazilice – viz.: popis níže:

Při cestě z Olomouce uvidíme kousek před Samotíškami v zatáčce vpravo ve směru jízdy dnes již hodně zdevastovaný strážní domek, který byl součástí tzv. mírové prachárny. Současný majitel domek přestavuje již řadu let na obyvatelný a okolí zaplnil sbírkou použitých aut. Cesta dále za tímto domkem vede k budově bývalé mírové prachárny, kde je dnes nějaký sklad.

http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/mirova-pracharna-cislo-10/

Když půjdeme Samotíškami vzhůru poutní cestou vedoucí k bazilice, tak nad posledními domy nalezneme rozcestí – vlevo dojdeme po pár metrech k jedné studně a vpravo po pár desítkách metrů ke druhé studně:

http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/studna-samotisky/

studna: 49.6270644N, 17.3307478E , 49.6253019N, 17.3317147E (zdroj: Mapy.cz)

Studny lze hledat i prostřednictvím hry Geocaching. Je tam jednoduchá multicache.

Po prohlídce – u obou jsou informační desky – se vrátíme na cestu vzhůru k bazilice a pokračujeme průchodem s kavárnou kolem kramářských bud do ulice Holubova. Přejdeme silnici a půjdeme ulicí Pod Hvězdou, která přechází v pěšinu a tou pokračujeme až k silnici. Silnici do Radíkova přejdeme a navážeme na žlutou turistickou značku do Radíkova. V Radíkově pak ze značky na křižovatce před samoobsluhou odbočíme vlevo a stoupáme ulici Na Pevnůstce až k Fortu Radíkov II. Je na kopci nad vesnicí Radíkov v blízkosti telekomunikační věže.

http://pevnost-radikov.cz/galerie/

Celý fort se dá obejít dokola a vše, co se zachovalo je pak postupně z různých míst obchůzky vidět.

Vizualizace fortu

Za fortem v lese nalezneme Fortovou studánku na souřadnicích: 49.6448586N, 17.3655714E (Mapy.cz)

Celá procházka až k fortu je asi 4,5 km dlouhá. Od fortu se pak můžeme vrátit dolů do Radíkova k autobusové zastávce MHD linka č. 11 a odejet do Olomouce nebo od fortové studánky sejít dolů na lesní cestu s červenou turistickou značkou a vrátit se po ní na Svatý Kopeček.

Chcete-li vyrazit, stáhněte a vytiskněte si tento cyklovýlet ve verzi pro tisk (PDF).