domovni_znameni_olomouc_velke

POZNÁVÁME OLOMOUC

Vydejte se s námi do centra Olomouce a poznávejte domovní znamení. Cestou jistě najdete odpovědi na několik otázek a možná objevíte i mnohá další znamení.. 

Olomoucká domovní znamení

domovni_znameni_2V Olomoucké městské památkové rezervaci lze dodnes spatřit několik domů s domovními znameními. Vydejme se na procházku rezervací začínající třeba ve Ztracené ulici a pokračující Horním a Dolním náměstím až k dnešní třídě Svobody – kdysi vodnímu kanálu a hradbám města a zkuste si najít odpovědi na otázky. Není nutné, abyste prošli územím podle čísel otázek a také je na vás, jak dlouho vám bude procházka trvat.

Historické souvislosti
Původně měly domy pojmenování dle rodu, rodiny nebo osob, které v nich bydlely. Později ve městech začali užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku zpravidla nad vchodem domu, například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Jiným způsobem označování domů byly vývěsní štíty, oznamující profesi majitele domu.

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku 1771. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo zpravidla nejdůležitější veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice číslování začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Kostely, kaple a neobývané věže číslovány nejsou.
Podle císařského výnosu z 23. března 1857 měl být zaveden systém číslování podle ulic, který odpovídá dnešním orientačním číslům. V Olomouci tak vidíte na domě bílou tabulku s číslem orientačním a oranžovou s číslem popisným.

O olomouckých domovních znameních se více dočtete i v knize V. Gračky, H. Lisické a K. Zámečníka: Domovní znamení v Olomouci, vydalo Poznání v roce 2008

Nyní můžeme vyrazit do centra – stáhněte si našeho Průvodce procházkou po olomouckých domovních znameních (PDF). Je v něm pár otázek, fotek, ale také odpovědi.