litovelske_pomoravi

PODZIM V PŘÍRODĚ

Podzimní příroda je plná překvapení. Na této stránce můžete zjistit něco o zimním spánku, sbírání zásob na zimu a můžete vyzkoušet, zda k sobě správně přiřadíte listy a plody stromů.

Správné odpovědi najdete na konci.

ZIMNÍ SPÁNEK

Zimní měsíce jsou pro mnohá zvířata velmi náročné. Není dostatek potravy, mrzne a celkově jsou podmínky v přírodě dosti nehostinné. Někteří z nich to tedy vyřešili jednoduše, uloží se k zimnímu spánku a probudí se až na jaře.

Ovšem není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Rozlišujeme pravý a nepravý zimní spánek. Nepraví spáči se čas od času probouzejí, a jejich tělesná teplota a tepová frekvence se snižuje jen málo. Naproti tomu praví zimní spáči se za celou zimu neprobudí, jejich tělesná teplota se někdy může blížit i 0°C a jejich tepová frekvence klesne na minimum, praví zimní spáči se tak v podstatě nacházejí na hranici mezi životem a smrtí, a celý proces zimního spánku je pro ně nesmírně fyzicky náročný.

Dovedete určit, která z následujících zvířat (bobr, ježek, jezevec, medvěd, netopýr, plch, sysel) jsou praví, a která nepraví zimní spáči?

podzim_v_prirode_bobr  podzim_v_prirode_jezek  podzim_v_prirode_jezevec   podzim_v_prirode_medved  podzim_v_prirode_netopyr  podzim_v_prirode_plch  podzim_v_prirode_sysel

ZÁSOBY NA ZIMU

podzim_v_prirode_veverka

Některá zvířata se k zimnímu spánku neukládají, ale vynalezla jinou strategii, jak přečkat zimu. V zimě není dostatek potravy, takže si před zimou nahromadí zásoby, aby přečkali nejchladnější měsíce.

Příkladem může být veverka obecná. Před zimou pilně sbírá ořechy, šišky, houby a jiné plody, a v lese si pak vytváří spižírny, které jí pak slouží jako zásobárna potravy, když je vše pod sněhem.

Pokud se společně vydáte do podzimní přírody na výlet, můžete si zkusit zahrát na veverky hledající potravu. Je to jednoduché, vše, co k tomu potřebujete, je dostatek vlašských ořechů pro každého člena.

 A jak se vlastně na veverky hraje?

 Každý hráč obdrží na začátku hry 3 – 5 ořechů. Následně hráči dostanou určitý čas na to poschovávat po lese své ořechy a vytvořit si tak své spižírny, stejně jako veverky. Ořechy by měli schovat tak, aby byly alespoň z části viditelné. Mohou schovat všechny na jedno místo, nebo každý zvlášť. Poté se hráči vrátí zpět na start.

<Až budou všichni hráči zpět, začíná druhá část hry. Hráči se vydají do lesa hledat ořechy, ale pozor. Hledají své ořechy, ale mohou hledat i ořechy ostatních hráčů a vybrat tak cizí spižírny. Vyhrává ten hráč, který najde nejvíce ořechů.

Tato hra se na první pohled zdá jednoduchá, ale sami poznáte, že je poměrně těžké si v nepřehledném lese vůbec zapamatovat, kam jste své ořechy schovali.

podzim_v_prirode_kastan   podzim_v_prirode_houba   podzim_v_prirode_zaludy

LISTY A PLODY

podzim_v_prirode_listy_a_plody

Dokážete správně přiřadit listy dřevin k jejich plodům?

 

ODPOVĚDI

ZIMNÍ SPÁNEK

Pravými zimními spáči jsou ježek, netopýr, sysel a plch.

Nepravými jsou bobr, medvěd a jezevec.

LISTY A PLODY

1D jírovec

2C dub

3G buk

4A platan

5B smrk

6E javor

7F habr

 

Tento článek si můžete stáhnout také ve verzi vhodné pro tisk (PDF).