janskeho_12

TISKOVÉ ZPRÁVY

Informace a zprávy o činnosti Domu dětí a mládeže Olomouc, určené zejména pro média.

Rekonstrukce Janského 1 se vydařila

Olomouc, 1.12.2022Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruované budovy Domu dětí a mládeže Olomouc na Janského 1. Předání se zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a Aleš Jakubec, radní pro oblast školství.

Před slavnostním přestřižením pásky hosté vyzdvihli důležitost zájmového vzdělávání pro děti i společnost a zhodnotili úspěšnou rekonstrukci objektu. Aleš Hanák, který na správnou realizaci celé stavby dohlížel, následně komentovanou prohlídkou budovy všem přítomným představil a popsal prvky rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce byla zateplena celá budova, vyměněna všechna okna a dveře, vybudovány 2 zimní zahrady a nová vzduchotechnika. Na fasádě bylo vytvořeno 24 ptačích budek pro rorýse obecného, který svým hnízděním v létě průběh stavby komplikoval.

Rekonstrukce budovy probíhala od června a celkově stála více než 13 milionů korun. Většinu z této částky ze svého rozpočtu poskytl Olomoucký kraj.

Ředitelka DDM Olomouc Kateřina Kosková poděkovala zaměstnancům za úspěšný start nového školního roku ve ztížených podmínkách a vyjádřila radost, že se i navzdory komplikacím vzniklým v souvislosti s rekonstrukcí podařilo zahájit činnost kroužků v obvyklých termínech.

Při příležitosti slavnostního předání budovy předvedli lektoři hudebních kroužků Domu dětí a mládeže Olomouc krátké vystoupení.

Radek Ježowicz a Tomáš Velech

propagace@ddmolomouc.cz • 731 444 443  
oddělení  vnější komunikace DDM Olomouc

Ilustrační fotografie  (kliknutím na fotku se otevře v plné velikosti):

janskeho_06  janskeho_09   janskeho_12   predavani_janskeho_02   predavani_janskeho_08   predavani_janskeho_09  

Pro další informace, fotografie nebo logo DDM Olomouc kdykoliv kontaktujte oddělení vnější komunikace: Radek Ježowicz (propagace@ddmolomouc, 731 444 443).

Dům dětí a mládeže Olomouc je jedním z největších zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v Olomouci. Každý rok umožňuje veřejnosti realizovat své kulturní, technické, sportovní i přírodovědné zájmy ve více než 150 kroužcích, organizuje řadu příležitostných akcí a dětských táborů, školní soutěže MŠMT a provozuje lyžařskou půjčovnu. DDM Olomouc nabízí „volný čas na přání pro všechny" na třech pracovištích – 17. listopadu 47, Janského 1 a Rožňavská 21.