matamatika_4

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY

Prezenční činnost kroužku se nám nepodařilo obnovit ze dvou důvodů: vedoucí vzhledem k distanční výuce na Univerzitě Palackého je ve svém bydlišti mimo Olomouc a nemáme prostory, ve kterých bychom zajistili dostatečné rozestupy mezi účastníky, tak aby výuka mohla probíhat podle předepsaných pravidel. 

Připravili jsme však pro účastníky kroužku alespoň vzorové testy a jejich řešení. Pokud byste měli problém s postupem některé úlohy, můžete napsat na adresu propagace@ddmolomouc.cz dotaz k dané úloze v testu. Budeme se snažit postup řešení vysvětlit. 

Matematika

Test 1

Test 2

Test 3

Český jazyk

Test 1

Test 2

Test 3