odd_vytv_vych

Oddělení výtvarné výchovy

Oddělení výtvarné výchovy umožňuje dětem, mládeži i dospělým rozvíjet své dovednosti a rozšiřovat své poznání v tvůrčích oblastech.

Na výběr nabízíme oblasti jako: výtvarná výchova (tradiční zobrazovací techniky – kresba, malba, grafika), keramika a prostorová tvorba (modelování, práce s materiálem), dřevodílna (práce se dřevem) a moderní zobrazovací média (fotografie, video, PC). Dále realizujeme výtvarné programy pro školy a během roku řadu výstav výtvarné tvorby v Galerii DDM. V době letních prázdnin organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

adresa

Dům dětí a mládeže Olomouc
odd. výtvarné výchovy
tř. 17. listopadu 47
771 74 Olomouc

výtvarné programy pro školy

Pro žáky základních i středních škol nabízíme několik různých vzdělávacích pořadů v cyklu o grafických technikách, malbě, fotografii nebo keramice.

více informací

 

výstavy

V Galerii DDM se pravidelně konají nejrůznější výstavy. Zde postupně přibývají fotky nebo zápisy z některých z nich.

 fotogalerie